Endodoncie

Endodoncie

Endodoncie se zabývá onemocněním zubní dřeně a ošetřováním kořenových kanálků. Podstatou endodoncie je odstranění infikované tkáně z kanálků.

Endodontické ošetření

Při značném poškození korunky, odumření zubní dřeně nebo před zhotovením některých protetických výrobků (korunky, můstky) je nutné ošetřit kořenové kanálky. Správně provedený výkon zaručí dlouhodobé využití zubu. V naší ordinaci provádíme endodontické ošetření vždy v místním znecitlivění pomocí nejmodernějších technik ošetření a přístrojového vybavení.

Příznaky a stanovení diagnózy

Při vzniku akutního zánětu zubní dřeně, kdy se projevuje následujícími obtížemi, je obvykle nezbytné odstranění nemocné dřeně a ošetření kořenového kanálku.

  • bolestivost zubu bez předchozího podráždění
  • zvýšená citlivost na studené a na teplé
  • bolest se zhoršuje po ulehnutí a má pulsující tepavý charakter
  • v některých případech se objevuje bolest na skus a na poklep

Pokud zub není včas ošetřen, dřeň odumře a infekce se rozšíří kořenovým kanálkem do kosti v oblasti hrotu zubu. V takovém případě může vzniknout zánět, který proniká až do kostního lůžka zubu, které nenávratně poškozuje. Odtud se může šířit do okolní kosti, vytváří se hnis, který nakonec pronikne kostí až pod sliznici. V takovém případě už se jedná o kolemčelistní zánět (absces), obvykle doprovázený vysokou teplotou a celkovou zchváceností. V tkáních okolo bolestivého zubu vzniká otok, kůže i sliznice jsou zarudlé a výrazně bolestivé na dotyk. Takový zánět je potřeba co nejdříve ošetřit, neboť hrozí jeho další šíření a ve výjimečných případech může ohrozit i život pacienta!

Zubní lékař provede na základě důkladného vyšetření doplněného o vyšetření rentgenové stanovení diagnózy. RTG snímek ukáže ošetřujícímu lékaři, jaký je průběh kořenových kanálků a zda bude vůbec technicky možné ošetření provést.

Ošetření kořenového kanálku

  • Nejprve se aplikuje místní anestézie, aby se předešlo bolestivosti zákroku. Aby zub mohl být zachráněn, musí být odstraněny příčiny onemocnění, nikoliv pouze jeho příznaky. Před provedením celého ošetření musí být přesně změřena délka kořenového kanálku pomocí přístroje, popřípadě RTG snímku.
  • Po přesném stanovení délky kořenového kanálku je nutné důkladně odstranit a vypreparovat veškerou zanícenou a zničenou tkáň ručními nikl-titanovými nástroji nebo provést strojové opracování. Poté kanálek vyčistit a vydezinfikovat.
  • Po preparaci a dezinfekci následuje kvalitní hermetické zaplnění kořenového kanálku po celé jeho délce rozehřátou gutaperčou. Tato hmota je chemicky podobná přírodnímu kaučuku. Při teplotě okolo 20 °C je tuhá, málo elastická a křehká. Po zahřatí na 50 °C se stáva měkkou a tvárnou. Při vyšších teplotách tekutou. Díky těmto vlastnostem vyplní dokonale veškeré dutiny, hlavní i vedlejší kanálky v zubu při jakkoliv komplikovaném tvaru těchto dutin.
  • Po zaplnění kanálku lékař provede kontrolní RTG vyšetření, aby se přesvědčil o kvalitě provedeného ošetření a případné nedostatky ihned odstraní. Zub s kvalitně zhotovenou kořenovou výplní v ústech pacienta zůstává nadále s perspektivou fungování desítek let nebo dokonce doživotně.

Je však nutno dodat, že "mrtvý" přestože dokonale endodonticky ošetřený zub je křehčí než zub živý a proto velmi záleží na následném ošetření - dostavbě korunkové části zubu. Ve většině případů se po ošetření kanálků zubu doporučuje zhotovení korunky nebo endokorunky (CEREC). U zubů, které nejsou příliš oslabeny je dostačující zhotovení výplně ať již amalgamové nebo bílé.